Iov 19:25

aprilie 29, 2010 la 3:12 pm | Publicat în Uncategorized | 4 comentarii

“Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica la urmă pe pămînt.”

http://bit.ly/bsJRKB

Reclame

Iov 19:25

aprilie 29, 2010 la 2:06 pm | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

“Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica la urmă pe pămînt.”

Luca 19:10

aprilie 27, 2010 la 1:03 pm | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

“Pentrucă Fiul omului a venit să caute şi să mîntuiască ce era pierdut.„”

http://bit.ly/94Tn4s

Luca 19:10

aprilie 27, 2010 la 4:56 am | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

“Pentrucă Fiul omului a venit să caute şi să mîntuiască ce era pierdut.”

_______________________

Evrei 7:25

aprilie 26, 2010 la 4:57 am | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

“De aceea şi poate să mîntuiască în chip desăvîrşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentrucă trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.”

_______________________

Coloseni 1:27-28

aprilie 25, 2010 la 4:56 am | Publicat în Uncategorized | 2 comentarii

“cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvîrşit în Hristos Isus.”

____________________

1 Petru 1:18-19

aprilie 24, 2010 la 4:56 am | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

“caci stiti ca nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ati fost rascumparati din felul desert de vietuire, pe care-l mosteniserati de la parintii vostri, ci cu singele scump al lui Hristos, Mielul fara cusur si fara prihana.”
____________________

Romani 14:11

aprilie 23, 2010 la 4:57 am | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

“Fiindcă este scris: ,,Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.„”
____________________

Romani 1:20

aprilie 22, 2010 la 4:56 am | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

“În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi;”

____________________

Ioan 10:28-30

aprilie 21, 2010 la 4:56 am | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

“Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mîna Mea. Tatăl Meu, care Mi le -a dat, este mai mare decît toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mîna Tatălui Meu. Eu şi Tatăl una sîntem.„”

____________________

Pagina următoare »

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.